Make your own free website on Tripod.com
OPQ RALLYTEAM

Home

PIRMS STARTA
Kurzeme 2000 startaa
Liiklochi Liepaajaa
Gruuta diena beigusies, bet nogurumu nejuut!!!
VIRPULJI,VIRPULJI,VIRPULJI!!!
EKIPAAZJA
IZDEVIIGA SADARBIIBAS SHEEMA
RALLIJS KAA REKLAAMAS IESPEEJA
Maajaslapa shaa gada lielaakaajam notikumam rallijaa Latvijaa
Ja Tev skumji buus, piezvani man!
Sapnju auto...
PALDIES MUUSU PALIIGIEM!
MUUS SPONSOREE
Rallija Vidzeme 2000 info, kartes, starta laiki

IZDEVIIGA SADARBIIBAS SHEEMA

Firmas pelna
10 000 Ls
Ienakuma nodoklis - 25%
2 500 Ls
Maksimala nodokla atlaide - 20% no kopejas nodokla summas
500 Ls
Ziedojums autosportam
500 Ls
Firma sanem nodoklu atlaidi
450 Ls
Nodokli jasamaksa
2050 Ls
Faktiskas firmas izmaksas atbalstot autosportu
50 Ls

TAA IR FANTASTISKA IESPEEJA IZDEVIIGI IZMANTOT NAUDU, KAS BUUTU JAAMAKSAA NODOKLJOS, IEGUUSTOT PAPILDUS REKLAAMU!!!

Likums par uznemumu ienakuma nodokli

Izvilkums no Latvijas Republikas Saeimas pienemta un Valsts prezidenta izsludinata likuma "Par uznemuma ienakuma nodokli", kurs publicets laikraksta "Diena" 1995.gada 8.marta pielikuma Nr.10 (89), 20. pants.

Nodoklu atlaides ziedotajiem:
Rezidentiem, nerezidentiem un patstavigajam parstavniecibam uznemuma ienakuma nodokli samazina par 90% no summam, kuras ziedotas Latvijas Republika registretam sabiedriskajam kulturas, izglitibas, zinatnes, religiskajam, sporta, labdaribas, veselibas un vides aizsardzibas organizacijam un fondiem, ka ari budzeta iestadem.

Kopeja nodoklu atlaide, saskana ar si panta noteikumiem, nedrikst parsniegt 20% no nodoklu kopejas summas.

Saja panta minetajam organizacijam, fondiem un budzeta iestadem ne velak, ka lidz pectaksacijas gada 1.martam jaiesniedz publisks parskats par sanemto ziedojumu izlietojumu taksacijas gada.

auto8.jpg