Make your own free website on Tripod.com

Zinjas
Rallijs Kipra - naakotnes tehnologiju poligons???

Home


2002/04/04

 

18-21. aprl gaidmais Kipras rallijs ir nkoais pasaules rallija empionta posms un sola daudz jauna un interesanta. Noteikti bs redzama daudz spraigka ca nek pdjos asfalta posmos, kuros Peugeot sev nodroinja tik prliecinoas 1-2 pozcijas uz pjedestla, ka pdj Panizzi bri pat atvs neredztu izlcienu - vien no trumposmiem uzgriezt saulti (doughnut). ds izgjiens fraks tikai krtjo reizi pierdja Panizzi pilngo ticbu sev, komandai un auto, uzliekot skaistu punktu uz i viu gada asfalta karau titulam. Protams t noteikti ar bija slavas dziesma faniem, kuru neskaitmie pi bija apsdui o posmu visu dienu. Visu cieu!

Bet nu atpaka pie Kipras. is posms ir prelde grtkajai Pasaules rallija empionta daai kur parasti d nepiecieambas pc monoltas tehnikas un komandu izturbas tiek ieskaitta Kipra, Argentna, Akropole un Safari. Liela daa autoraotju komandu uz o posmu tiei tdl piesaka treo ekipu ogad noteikti ar Mitsubishi. Tiei Kipr pirmo reizi dzv tiks izminta jaun rezulttu fiksanas sistma pie kuras izveides ISC technologies (Ineniertehniskais atzars FIA WRC radio un televzijas prraiu autortiesbu pauma kompnij) bija strdjui jau divus gadus.

jaun sistma kas pati par sevi ir mkslas darbs,  noteikti nostiprins jau labi ieliktos pamatus WRC popularittes attstb. Ts darbbas princips bs bzts uz sporta auto iebvtos raidtjos, kas aus ldz sekundes desmitdaai fikst ekipas laiku trumposmu finios, k ar noteiktos to starpposmos. is laiks ar satelta paldzbu tiks momentli prraidts uz sacensbu centrlo sekretaritu, t aujot trk sekot ldzi ai informcijai k ar nodot to tlk presei, praidt TV vai publict to internet. Bez aubm sistma ievrojami palielina ar drobu sacku laik jo dod iespju drobas personlam noteikt jebkura auto atrasans vietu tras ikkatru brdi. Cerams, ka is jaunievedums patiesi dos visas solts iespjas un paldzs skattjiem, organizatoriem un dalbniekiem izbaudt o sportu daudz labk!

Patiess prieks ir starta pieteikumu sarakst redzt divas eipas ar mums visai pazstamiem uzvrdiem ar 6. nummuru melns uz balta nu jau pasaul slavenais Igaunis Marko Martins (Ford Focus RS WRC). 55. nummurs ticis citiem msu kaimivalsts prstvjiem Lietuvieu komandai Saulius Girdauskas -Zilvinas Sakalauskas! Lai ar vii pagaidm vel nav tikui pie works autoraotju komandas auto, tau godam pilnaj 5. viet N grupas vid visai vr emami! Varam novlt viiem veiksmgus startus un cert ka ar Letiiem atlkal atradsies kda kompnija k Parex ar Partner motors, kas reiz spja Caunes/imkusa ekipai nodroint visai iespaidgu startu WRC  Lielbritnijas posm, t uzemoties izaicinjumu rpties par sava un valsts vrda nesanu pasaul.

 

OPQ RALLYTEAM