Make your own free website on Tripod.com

Zinjas
Marlboro Mitsubishi Ralliart apstiprina tres ekipas piedalanos Kipras rallij.

Home


2002/04/09
 

Gatavojoties Kipras rallijam, kur pamatoti tiek uzskatts par vienu no grtkajiem sezon d saviem akmeainajiem ceiem, augstajm gaisa temperm un lkumiem pilns trases - ldz ar to zemu vidjo trumu, Mitsubishi rpncas komanda pazioja par tres ekipas pieteikumu im WRC posmam. is gods tiks Somiem Jani Passonen/Arto Kapanen, kas kop ar pamatsastva ekipm Delecour/Grataloup un A.McRae/Senior centsies Kipras grtajos dopos turpint Mitsubishi s sezonas pagaidm fantastisko 100% izturbas rdtju k ar uzlabot posm iegto punktu skaitu.

Somu ekipai fantastisk iespja, nu jau otro reizi aj sezon prstvt sarkanbalts Marlboro Mitsubishi krsas tiks pateicoties viu lieliskajam startam komandas sastv Zviedrijas rallij. Tad ekipa brdi bija aizcnjuies pat ldz ceturtajai vietai kopvrtjum, tau tam dieml sekoja piekares bojjums kas vius atmeta atpaka, tomr aujot finit etrpadsmitaj viet.

Komandas direktors John Easton komentja lmumu di: T bs lieliska iespja dot Jani vel vienu sacksti komandas sastv pc via lielisk starta Zviedrij. Ms caram ka via o iespju izmantos pieredzes ganai Mitsubushi komandas sastv, labk iepazsies ar auto im posmam un, iespjams ar nkotnei. Tas ka Jani pilots msu treo auto noteikti palielins msu konkurtspju aj etap un bs lielisks atbalsts komandai.