Make your own free website on Tripod.com

Zinjas
WRC jauna rezulttu uzskaites sistmas gaids?

Home


2002/04/09

 Kop bra, kad septidesmitajos gados tika pieemta pareizj rezulttu uzskaites sistma WRC  - 10 punkti par pirmo vietu, 6 par otro, u.t.t. ir pagjis daudz laika un empiontu ir skruas daudz dadas prmaias pazudusi superspcg B klase, raotju ieskait uz katru posmu var tikt pieteikas trs ekipas skotnjo divu viet, u.t.t. Laik, kad t tika pieemta, viai par pamatu tika likts pirms formulas standarts ar diviem auto komand uz katru sacksti un jau minto punktu skaitu par ieemto pozciju.

Nesen ir paklduas baumas par to, ka WRC karusea pelkais kardinls David Riards joprojm mudina uz is sistmas maiu pc nesanajiem komentriem, ka WRC vadba zaudjusi tam labu iespju brd kad nolikum tika iekauta atauja tres ekipas pieteikumam uz WRC posmiem. Sevii priecgas par iem izteikumiem un cerbm uz dm prmaim nkotn ir mazo rpncu komandas. Vadbas pozcija bija, ka WRC ir jbt formt ldzgam pirmajai formulai bet jau pats fakts, ka tagad uz katru sacksti rallij var pieteikt par vienu auto vairk nek F1 ir pierdjums atirbm t D.Riards.

Pirms, 70-tajos gados pieemts, pareizjs punktu vrtjuma sitsmas, par pirmo vietu tika gti 20 punkti, otro 15, treo-12, ceturto 10, piekto 8, sesto 6, septto 5, astoto 3, devto 2, desmito 1.