Make your own free website on Tripod.com

Zinjas
Gronholms solaas palikt uzticiigs Peugeot...

Home


2002/04/11

 

Markus Gronholms (Marcus Gronholm) nesen pazioja ka ir nolmis palikt kop ar Franu raotju komandu, t apgot baumas par savu aizieanu 2003. gada sezonas beigs.

Brd, kad Peugeot parakstja lgumu ar Riardu Brnsu (Richard Burns), izplatjs zias par to, ka Gronholms par du komandas gjienu nav sevii priecgs, t dodot pamatu spekulcijm par via iespjamo komandas maiu ldz ar sava pareizj lguma termia beigm tas ir 2003.gad. obrd 2000.gada WRC empions saka, ka vi ir apmierints ar komandu un vls palikt ts sastv.

Mana palikana ir jau gandrz nokrtota t Gronhoms. Ms veicm izmaias lgum un tas beidzas 2003.gada beigs, bet jau drz ms runsim ar par t pagarinanu 2004.gada sezonai. Visticamk es paliku ar Peugeot. Protams, pagaidm ir neliela iespja, ka es vartu savas domas par to maint, lai ar es nedomju ka t ir sevii liela. Esmu bijis kop ar komandu kop t atska startus Pasaules rallija empiont kd gan neturpint? Nedomju, ka is vartu bt slikts lmums. Auto ir konkurtspjgs un es esmu oti apmierints ar komandas darbu.

Gronholms vel piebilda:Manis un Riarda attiecbs nav nekdu problmu. Nevaru ne par ko sdzties!
www.wrc.com