Make your own free website on Tripod.com

Zinjas
Telstra atkal gatava startiem rallijos....

Home


2002/04/12
 

Telekomunikciju kompnija Telstra ir parakstjusi vel trs gadu lgumu ar WRC Austrlijas posma organizatoriem, t atkal iegstot enerlsponsora godu uz o paskumu, kas ir ar Rietumaustrlijas lielkais sporta notikums. Ar du paziojumu presi un rallija fanus oned iepriecinja trisma ministrs Klaivs Brauns (Clive Brown). Vi ar pai atzmja Telstras gadiem ilgo un lielo ieguldjumu aj paskum, aujot tam turties pa WRC virsotn (pagjuaj gad tas bija braucju un komandu mkai posms, k ar bija visai pieejams presei, t dodot lielku iespju to baudt faniem vis pasaul)

Telstra ir bijusi kop ar o paskumu jau kop 1988. gada, kad mobilie telefoni vel atgdinja emodnus un kompnijas vrds bija Telecom. Telstra ilgtermia ieguldjums Rietumu Austrlijas (RA) lielkaj publiskaj paskum ir bijis ts pierdjums paajm rpm par s teritorijas iedzvotjiem.  - Brauna kurngs teica. Telstra Rally Australia mroga paskumi vienmr ir bijis liels izaicinjums organizatoriem ar nepiecieambu pc oti labas koordincijas, kominikcijm un augsti attsttm tehnologijm. Gadiem ejot Telstra ir iemusi oti nozmga vietu WRC Austrlijas posma organizcij, veiksmgi tiekot gal ar neskaitmiem izaicinjumiem un piedvjot organizatoriem sevii labus tehnoloijas risinjumus tiei td ms esam sevii priecgi vius atkal redzt sav komand.

Alans Hainds (Alan Hindes), Telstras RA enerlmenederis izteics, ka Telstra ar prieku gaida atgriezanos pie darba Austrlijas rallija organizatoru komand. Telstra ir oti lepni par savu gadiem ilgo atbalstu vairkiem starptautiskas nozmes paskumiem, it pai tdiem k Telstra Rally Australia, kas ir tik nozmgi vietjai sabiedrbai. Esot FIA WRC posma status, Telstra Rally Australia organiztoru komandai bs jtiek gal ar mdiju un publikas pieprasjumu pc tra un  uzticama informcijas avota lai ar cik grti tas briem btu. Ms patiesi varam lepoties par to, ka ie visai izaicinoie mri tiks sasniegti ar msu komunikciju sistmu un msu veidots paskuma mjas lapas paldzbu.

ogad Telstra rally Australia svin jau 15 gadu jubileju un no 31.oktobra ldz 3.novembrim sportisti paskuma ietvaros vagos Rietumu Austrlijas ceus Prt (Perth), k ar dienvidos un austrumos no ts atrodoajos meos. Vien pa pagjuaj gad Telstra Australia rally ekonomisk ietekme uz uz RA bija 20 miljoni ASV dolru. Kopum, savas pastvanas laik, paskuma ekonomisk ietekme uz RA tiek lsta uz fantastisku ciparu 200 miljonu ASV dolru apmr.

Es patiesi ceru, ka ar Siemens, kas pagjuaj gad bija enerlsponsora god lielkajam Latvijas motoru sporta notikumam rallijam Kurzeme - paliks uzticgs t organiztoru komandai kop ar prjiem atbalsttjiem un aus kopjiem spkiem sniegt daudz prieka visai plaai publikai (pagjuaj gad kltien vien o paskumu redzja vismaz 50 000 cilvku kur tad vel visi mdiji). Kas gan vel vartu dod lielku popularitti, pierdjumu izturbai visai prasg vid, stabilittei un trumam?

Atgdinjumam - rallijs Kurzeme pc oti veiksmgs organizcijas 2001.gad, ogad ir ieguvis augstku koeficentu Eiropas rallja empiont, k ar kuvis ne tikai par visu trs Baltijas valstu oficilo empiontu posmu, bet ar pievienots Krievijas rallija empiontam. Pavisam drz tiks atkal vrta va ar paskuma oficil mjaslapa www.rallykurzeme.lv