Make your own free website on Tripod.com

Zinjas
Ford par 2002.gada sezonu pirms Kipras

Home


2002/04/07
 

Ford beidzot prom no asfalta neveiksmm un atpaka uz grunts!

 

Eiropas Ford motorsport nodaas direktors Martins Vitekers (Martins Whitaker) liek lielas cerbas uz gaidmajiem grunts posmiem. Pc vism likstm, kas o komandu bija vajjuas gada WRC pirmajos etros posmos, ieskaitot vairkas avrijas vien no kurm Kolins Makrejs (Colin McRae) salauza pirkstu (tomr startjot nkamaj posm), tika izcnti visai maz punktu gan braucju gan komandu empiont. (To gan tomr ir vairk nek pagjuaj sezon aj pa laik!)

          2002 gada sezonas skums nevarja bt vel daudz grtks Ford komandai t M.Vitekers komentja gada komandas paveikto. Nkoos piecus grunts rallijus (Kipra, Argentna, Grieija,Kenija un Somija) Ford Rallye Sport ir nospraudui k mra posmus, kuros btu jsavc visvairk punktu. Tam par labu pamatu var uzskatt visu iepriekjo gadu Ford lieliskos rezulttus uz da seguma