Make your own free website on Tripod.com
OPQ RALLYTEAM

Back to Homepage!

OUR SPONSORS
Kipra 2000 info
Kurzeme 2000 start
U turn in Liepaja
Refueling
Crash!!!
CREW
PROFITABLE SPONSORSHIP
ADVERTISING IN RALLY
CONTACT US
DREAM MACHINE...
SPECIAL THANKS!
Neste 1000 lakes info
Vidzeme 2000 info

Scheme of profitable sponsorship

Company profit
10 000 Ls
Income tax - 25%
2 500 Ls
Maximum tax rabbate - 20% of the total amount
500 Ls
Sponsorship of rallyteam
500 Ls
Company gets tax reduction
450 Ls
Tax to be paid
2050 Ls
Actual costs of rally sponsorship
!!!50 Ls!!!

THIS IS A VERY GOOD CHANCE OF LOW COST ADVERTISING PARTLY SPONSORED BY COUNTRY THROUGH 90% TAX REDUCTION !!!

Likums par uzņēmumu ienākuma nodokli

Izvilkums no Latvijas Republikas Saeimas pieņemtā un Valsts prezidenta izsludinātā likuma "Par uzņēmuma ienākuma nodokli", kurš publicēts laikraksta "Diena" 1995.gada 8.marta pielikumā Nr.10 (89), 20. pants.

Nodokļu atlaides ziedotājiem:
Rezidentiem, nerezidentiem un patstāvīgajām pārstāvniecībām uzņēmuma ienākuma nodokli samazina par 90% no summām, kuras ziedotas Latvijas Republikā reģistrētā sabiedriskajām kultūras, izglītības, zinātnes, reliģiskajām, sporta, labdarības, veselības un vides aizsardzības organizācijām un fondiem, kā arī budžeta iestādēm.

Kopēja nodokļu atlaide, saskaņā ar šī panta noteikumiem, nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļu kopējās summas.

Šajā pantā minētajām organizācijām, fondiem un budžeta iestādēm ne vēlāk, kā līdz pēctaksācijas gada 1.martam jāiesniedz publisks pārskats par saņemto ziedojumu izlietojumu taksācijas gadā.

auto8.jpg